කර්මාන්ත පුවත්

  • රබර් වර්ගීකරණය

    රබර් වර්ගීකරණය රූප විද්‍යාවට අනුව ගැටිති අමු රබර්, රබර් කිරි, දියර රබර් සහ කුඩු රබර් ලෙස බෙදා ඇත. ලේටෙක්ස් යනු රබර් වල කොලොයිඩල් තෙතමනය විසුරුවා හැරීමකි; රබර් ඔලිගොමර් සඳහා දියර රබර්, සාමාන්‍යයෙන් දුස්ස්රාවී දියරයට පෙර නොවිසඳුන; පවුඩර් රබර් යනු රබර් කිරි සැකසීමයි ...
    වැඩිදුර කියවන්න